English Nederlands

Het 'Logboek der Lage Landen' biedt met zijn 2.500 gebeurtenissen de gelegenheid om door middels van de uitgebreide registers feiten en gebeurtenissen op te sporen en zo de grote lijnen in de geschiedenis te volgen en onderliggende relaties tussen gebeurtenissen vast te stellen. De geschiedenis van de Lage Landen is daarbij tegenover de wereldgeschiedenis gesteld en biedt de mogelijkheid om de onderlinge interactie vast te stellen. Vanzelfsprekend is de omschrijving daarbij in Logboek-stijl, d.w.z. correct, maar beperkt in omvang en diepgang.

'150 Grijs Getinte Parels' biedt daarentegen de gelegenheid om van een kleiner aantal, interessante gebeurtenissen, wel het gehele verhaal te vertellen, dat achter de gebeurtenis schuil gaan. Tevens biedt dit boek de gelegenheid de gebeurtenis te evalueren of om een kritische noot te laten horen over diegenen, die de gebeurtenis uitvoeren of voor het ontstaan van de gebeurtenis verantwoordelijk zijn. Tevens biedt '150 Grijs Getinte Parels' de gelegenheid om met de vergaarde historische kennis in de toekomst te blikken en daarmee vooruit te kijken naar toekomstige ontwikkelingen in de 21e 'Aziatische' eeuw.

Omdat een keuze tussen beide, verschillend georiƫnteerde boeken wellicht moeilijk is, biedt Seaside-Publishing als Introductie-Actie de mogelijkheid aan, om beide boeken tezamen aan te schaffen voor een interessante prijs! Voor bijzonderheden, klik het hoofd Informatie bij '150 Grijs Getinte Parels' aan.