150 Grijs Getinte Parels

In deze uitgebreide 2e editie van 150 Grijs Getinte Parels vertelt Wout van der Toorn uitgebreider over belangwekkende gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis, die in zijn Logboek der Lage Landen in staccato zijn vermeld, waarvan hij merkwaardige aspecten bloot legt. Hij steunt daarbij op autoriteiten uit de politiek, literatuur en wetenschap. Daarbij kijkt hij kritisch naar diegenen, die de gebeurtenissen veroorzaken of uitvoert.

Nu de berichten uit de ‘Gordel van Onrust’ rond Europa (Krim, Gaza, IS) toenemen, geeft 150 Grijs Getinte Parels meer inzicht in de krachten, die deze ontwikkeling tot stand brengen.

In de Epiloog kijkt Van der Toorn naar toekomstige geopolitieke ontwikkelingen. Hij geeft aan dat Europa’s positie in de 21e ‘Aziatische’ eeuw vermindert. Door de Europese strategie om te buigen, kan een gunstige invloed worden uitgeoefend, Zo ontstaat tegenover een somber toekomstbeeld een ontsnapping naar een nieuwe renaissance.

ISBN 978- 90-8860-134-7
NUR 680
Paperback, 206 pagina’s
€ 12,50

Bestel